Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 12/7/2024 11:50 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241041.2*1029.6*1018.9*---1041.2*
Dec 2022 / Nov 2023---1021.7*1023.0*1026.41026.4*
Dec 2021 / Nov 20221037.31039.4*------1039.4*
Dec 2020 / Nov 20211036.31034.2*1024.734648.234648.2*
Dec 2019 / Nov 2020---------1033.2*1033.2*
Maks1041.2 1039.4 1024.7 34648.2 34648.2
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241019.8* 1.2 više od proseka za Zima Prosečno.1016.2* 2.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.1014.7* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.---1017.2*121 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---1017.2* 1.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.1015.7* 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.1016.7 439.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.1016.4*121.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20221019.5 0.8 više od proseka za Zima Prosečno.1024.6* 6.1 više od proseka za Proleće Prosečno.------1020.8*117.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211017.0 1.7 manje od proseka za Zima Prosečno.1018.4* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.1015.7 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.2143.5 687.3 više od proseka za Jesen Prosečno.1323.8*185.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------1022.7* 433.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.1022.7*115.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek1018.6 1018.5 1015.5 1456.2 1138.2
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024999.41004.61007.7---999.4
Dec 2022 / Nov 2023---1009.01005.2997.3997.3
Dec 2021 / Nov 20221005.71000.2------1000.2
Dec 2020 / Nov 2021999.51002.31008.6998.9998.9
Dec 2019 / Nov 2020---------1004.81004.8
Min999.4 1000.2 1005.2 997.3 997.3
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.