Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 5/3/2024 08:20 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202420.8*13.8*------20.8*
Dec 2022 / Nov 2023---26.5*37.1*34.337.1*
Dec 2021 / Nov 202217.620.9*------20.9*
Dec 2020 / Nov 202119.830.2*37.730.737.7*
Dec 2019 / Nov 2020---------23.2*23.2*
Maks20.8 30.2 37.7 34.3 37.7
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20249.7* 2 više od proseka za Zima Prosečno.11.2* 4.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.------9.8*6.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---19.9* 4.4 više od proseka za Proleće Prosečno.28.7* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.20.5 3.8 više od proseka za Jesen Prosečno.23.9*7.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20226.0 1.7 manje od proseka za Zima Prosečno.10.2* 5.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.------7.1*9.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20217.5 0.3 manje od proseka za Zima Prosečno.16.1* 0.6 više od proseka za Proleće Prosečno.29.6 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.15.5 1.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.17.2*0.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------12.4* 4.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.12.4*3.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek7.8 15.5 29.1 16.8 16.3
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 20245.0* 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.8.3* 1.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.------5.1*5.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---15.0* 5.1 više od proseka za Proleće Prosečno.21.9* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.14.4 2.7 više od proseka za Jesen Prosečno.17.7*6.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20222.3 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 5.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.------2.9*8.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20213.6  10.0* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.22.5 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.11.0 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.11.8*0.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------8.0* 3.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.0*3 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek3.6 9.8 22.2 11.6 11.0
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.7* 0.7 više od proseka za Zima Prosečno.5.6* 0.9 više od proseka za Proleće Prosečno.------0.9*5.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---11.2* 6.6 više od proseka za Proleće Prosečno.15.5*  9.3 2.1 više od proseka za Jesen Prosečno.12.2*6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-1.0 1 manje od proseka za Zima Prosečno.-0.7* 5.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.-------0.9*7.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.3 0.3 više od proseka za Zima Prosečno.4.3* 0.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.5  6.7 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.7*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------4.4* 2.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.4*1.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek-0.0 4.7 15.5 7.2 6.2
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-11.63.3-------11.6
Dec 2022 / Nov 2023---7.20.0-1.8-1.8
Dec 2021 / Nov 2022-14.3-7.6-------14.3
Dec 2020 / Nov 2021-12.0-6.06.1-12.4-12.4
Dec 2019 / Nov 2020----------3.9-3.9
Min-14.3 -7.6 0.0 -12.4 -14.3
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.