Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 12/7/2024 12:55 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202420.8*31.3*37.8*---37.8*
Dec 2022 / Nov 2023---26.5*37.1*34.337.1*
Dec 2021 / Nov 202217.620.9*------20.9*
Dec 2020 / Nov 202119.830.2*37.730.737.7*
Dec 2019 / Nov 2020---------23.2*23.2*
Maks20.8 31.3 37.8 34.3 37.8
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20249.7* 2 više od proseka za Zima Prosečno.19.3* 2.3 više od proseka za Proleće Prosečno.31.6* 2.1 više od proseka za Leto Prosečno.---17.6*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---19.9* 2.9 više od proseka za Proleće Prosečno.28.7* 0.9 manje od proseka za Leto Prosečno.20.5 3.8 više od proseka za Jesen Prosečno.23.9*6.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20226.0 1.7 manje od proseka za Zima Prosečno.10.2* 6.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.------7.1*10.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20217.5 0.3 manje od proseka za Zima Prosečno.16.1* 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.29.6  15.5 1.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.17.2* 
Dec 2019 / Nov 2020---------12.4* 4.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.12.4*4.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek7.8 17.0 29.6 16.8 17.2
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 20245.0* 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.13.5* 2.3 više od proseka za Proleće Prosečno.23.9* 1.4 više od proseka za Leto Prosečno.---11.8*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---15.0* 3.8 više od proseka za Proleće Prosečno.21.9* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.14.4 2.7 više od proseka za Jesen Prosečno.17.7*5.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20222.3 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 6.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.------2.9*8.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20213.6  10.0* 1.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.22.5  11.0 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.11.8*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------8.0* 3.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.0*3.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek3.6 11.2 22.5 11.6 11.8
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.7* 0.7 više od proseka za Zima Prosečno.7.9* 2.1 više od proseka za Proleće Prosečno.16.8* 1.1 više od proseka za Leto Prosečno.---6.5*0.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---11.2* 5.4 više od proseka za Proleće Prosečno.15.5* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.9.3 2.1 više od proseka za Jesen Prosečno.12.2*5.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-1.0 1 manje od proseka za Zima Prosečno.-0.7* 6.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.-------0.9*7.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.3 0.3 više od proseka za Zima Prosečno.4.3* 1.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.5 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.6.7 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.7*0.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------4.4* 2.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.4*2.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek-0.0 5.9 15.7 7.2 6.8
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-11.6-1.711.9----11.6
Dec 2022 / Nov 2023---7.20.0-1.8-1.8
Dec 2021 / Nov 2022-14.3-7.6-------14.3
Dec 2020 / Nov 2021-12.0-6.06.1-12.4-12.4
Dec 2019 / Nov 2020----------3.9-3.9
Min-14.3 -7.6 0.0 -12.4 -14.3
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.