Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 5/7/2022 3:30 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022202.2 17.8 više od proseka za Zima Prosečno.12.6* 85.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.8* 67.2 manje od proseka za Leto Prosečno.---215.6* 219.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021166.6 17.8 manje od proseka za Zima Prosečno.184.4* 85.9 više od proseka za Proleće Prosečno.135.2 67.2 više od proseka za Leto Prosečno.111.2 26.7 više od proseka za Jesen Prosečno.597.4* 162 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8* 26.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.57.8* 377.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks202.2 184.4 135.2 111.2 597.4
prosek184.4 98.5 68.0 84.5 435.4
Min166.6 12.6 0.8 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.