Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 1/12/2021 01:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20220.0* 83.3 manje od proseka za Zima Prosečno.---------0.0* 487.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021166.6 83.3 više od proseka za Zima Prosečno.184.4*  135.2  111.2 26.7 više od proseka za Jesen Prosečno.597.4* 110 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8* 26.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.57.8* 429.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks166.6 184.4 135.2 111.2 597.4
prosek83.3 184.4 135.2 84.5 487.4
Min0.0 184.4 135.2 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.