Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 27/2/2021 05:30 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021166.6*  ---------166.6* 57.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8*  57.8* 166.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks166.6 ------57.8 166.6
prosek166.6 ------57.8 224.4
Min166.6 ------57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.