Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 19/6/2021 12:15 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021166.6  184.4*  24.8*  ---375.8* 57.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8*  57.8* 375.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks166.6 184.4 24.8 57.8 375.8
prosek166.6 184.4 24.8 57.8 433.6
Min166.6 184.4 24.8 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.