Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 1/12/2022 02:10 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20230.0* 122.9 manje od proseka za Zima Prosečno.---------0.0* 441.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022202.2 79.3 više od proseka za Zima Prosečno.12.6* 85.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.------214.8* 226.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021166.6 43.7 više od proseka za Zima Prosečno.184.4* 85.9 više od proseka za Proleće Prosečno.135.2  111.2 26.7 više od proseka za Jesen Prosečno.597.4* 156.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8* 26.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.57.8* 383.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks202.2 184.4 135.2 111.2 597.4
prosek122.9 98.5 135.2 84.5 441.1
Min0.0 12.6 135.2 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.