Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 5/3/2024 09:35 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202490.8* 62.4 manje od proseka za Zima Prosečno.1.8* 65.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.------92.6* 500 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---70.2* 3 više od proseka za Proleće Prosečno.349.7* 107.3 više od proseka za Leto Prosečno.220.0 90.3 više od proseka za Jesen Prosečno.639.9* 47.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022202.2 49 više od proseka za Zima Prosečno.12.6* 54.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.------214.8* 377.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021166.6 13.4 više od proseka za Zima Prosečno.184.4* 117.2 više od proseka za Proleće Prosečno.135.2 107.3 manje od proseka za Leto Prosečno.111.2 18.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.597.4* 4.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8* 71.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.57.8* 534.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks202.2 184.4 349.7 220.0 639.9
prosek153.2 67.2 242.4 129.7 592.6
Min90.8 1.8 135.2 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.