Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 5/3/2024 08:10 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241201.7* 119.4 manje od proseka za Zima Prosečno.33.8* 302.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.------1235.5* 1001.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---106.7* 229.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.22.9* 7.7 manje od proseka za Leto Prosečno.425.0 124.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.554.6* 1682.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20221439.5 118.4 više od proseka za Zima Prosečno.437.8* 101.2 više od proseka za Proleće Prosečno.------1877.3* 360.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211322.1 1 više od proseka za Zima Prosečno.767.9* 431.3 više od proseka za Proleće Prosečno.38.3 7.7 više od proseka za Leto Prosečno.685.6 136.5 više od proseka za Jesen Prosečno.2813.9* 576.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------536.6* 12.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.536.6* 1700.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks1439.5 767.9 38.3 685.6 2813.9
prosek1321.1 336.6 30.6 549.1 2237.4
Min1201.7 33.8 22.9 425.0 536.6
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.0*  0.0* 4.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.------0.0* 419.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023---3.3* 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.351.5* 34.8 manje od proseka za Leto Prosečno.66.6 37.8 više od proseka za Jesen Prosečno.421.4* 2.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20220.0  0.0* 4.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.------0.0* 419.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0  13.1* 9 više od proseka za Proleće Prosečno.421.1 34.8 više od proseka za Leto Prosečno.19.8 9 manje od proseka za Jesen Prosečno.454.0* 34.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------0.0* 28.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 419.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks0.0 13.1 421.1 66.6 454.0
prosek0.0 4.1 386.3 28.8 419.2
Min0.0 0.0 351.5 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.